AKCIA

Staviate svoj nový rodinný dom, či prerábate starý? Ak sa práve rozhodujete pre dodávateľa elektroinštalačného materiálu využite našu novú akciu a získajte elektro REVÍZIU svojho objektu ZADARMO:

- zaregistrujte sa na našej webstránke, napríklad priamo tu

- pošlite nám výkaz/výmer, resp. súpis požadovaného materiálu na mail zakazky@sladekasyn.sk aj s menom uvedeným pri registrácií a informáciou, že ste sa zaregistrovali na webstránke a žiadate o spracovanie cenovej ponuky v rámci akcie revízia zadarmo

- po písomnej akceptácií ponuky (stačí formou mailu) a následnej objednávke, nakupujte tovar vždy na svoje meno uvedené v registrácií. To znamená, že pred nákupom vždy uveďte predajcovi Vaše meno pre identifikáciu v systéme a v prípade, že práve idete nakupovať tovar z konkrétnej cenovej ponuky, alebo objednávky uveďte aj ich číslo.

- po ukončení odberov (prípadne inštalácie) požiadajte o termín revízie na tel. čísle 0903 802 993 vždy v pracovné dni od 8:00 do 15:00

- termín Vám po následnej kontrole splnenia podmienok bude oznámený telefonicky, príp. mailom

- maximálna doba, ktorá môže uplynúť medzi registráciou a termínom revízie (pre uplatnenie revízie zadarmo) je 6 kalendárnych mesiacov

- akcia revízia zadarmo sa vzťahuje vždy na jednu nehnuteľnosť a s ňou spojenú cenovú ponuku/ponuky a následnú objednávku, resp. objednávky, na ktoré naviazaný odber musí byť v úhrne v minimálnej hodnote 2000€ bez DPH pri platbe v hotovosti

- po objednaní tovaru Vám však bude v systéme pridelená zľava, ktorá bude uplatnená pri každom nákupe (treba vždy uviesť meno, podľa ktorého Vás identifikujeme v systéme) a taktiež každý nákup uskutočnený počas 6 mesiacov od Vašej registrácie bude zahrnutý do úhrnného objemu odberu potrebného pre získanie revízie zadarmo

Pre dodatočné otázky volajte 0903 802 993 v pracovné dni od 8:00 do 15:00.