Poskytujeme široký rozsah produktov a činností

Elektroinštalácia je sústava elektrotechnických zariadení slúžiacich k vedeniu a ovládaniu elektrického prúdu, alebo elektrických signálov v mieste ich výroby, resp. vzniku, premeny a úprav, alebo ich užívania a spotreby.

Takto to znie oficiálne...

K tejto téme by sme mohli popísať oveľa viac, no podstata ostáva rovnaká - kvalitná elektroinštalácia má slúžiť vám a nie vy jej.

Našou úlohou je poskytnúť naše skúsenosti k tomu, aby to u vás dobre svietilo, fungovalo, hralo a snáď trošku aj vyzeralo.

 

 

 

t2quicknet a frostguard