Elektroinštalácie

Poskytujeme široký rozsah činností v nasledujúcich oblastiach:

 • elektroinštalácie priemyselných hál,

 • elektroinštalácie bytových objektov a rodinných domov,

 • elektroinštalácie hotelov a polyfunkčných domov,

 • montáž a opravy bleskozvodov,

 • dodávka a montáž interiérových, exteriérových a priemyselných svietidiel

 • regulácia osvetlenia

 • elektrické vykurovanie voľných plôch, odkvapov, potrubí a pod., systémom DEVI,

 • elektrické vykurovanie konvektormi,

 • regulácia kúrenia,

 • výroba elektrických rozvádzačov,

 • výroba kompenzačných rozvádzačov,

 • montáž a dodávka verejného a záhradného osvetlenia,

 • dodávka a montáž kazetových stropných podhľadov,

 • opravy, údržba a servis elektrických zariadení,

 • revízie elektrických zariadení

 • Pri našej montážnej činnosti využívame najnovšie technológie popredných výrobcov elektroinštalačného materiálu za najlepšie ceny prostredníctvom nášho veľkoobchodu.